Actueel

Mobiliteitsplan

Aalst had zich in het rijtje van de andere centrumsteden kunnen plaatsen die werk maken van een autoluw stadscentrum maar lijk t exact het tegenovergestelde te willen doen. Met het door de meerderheid doorgeduwde 'circulatieplan' lijkt men vooral het wagenverkeer te willen stimuleren. Het stadsbestuur was nochtans op kosten van de zaak op studiereis...

De Aalsterse politiehervorming werd op dinsdag 27 juni onverwachts ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Van veel overleg met de politieke minderheid is geen sprake geweest. Na de voorstelling van het programma voor 2025 was er geen verdere mogelijkheid tot discussie of bijsturing.

Het resultaat: een peperdure en zeer discutabele uitbreiding van het Aalsterse politiekorps...

In memoriam Jef De Loof, een vooraanstaand dokter voor vrede

Met droefenis vernemen we het overlijden van dr. Jef De Loof. Velen van ons hebben hem als lid en sympathisant van Groen vaak mogen ontmoeten.  Stefaan Van den Abbeele, Bestuurder Vredeshuis Aalst schreef voor Jef een in memoriam.

“Ik heb Jef voor het eerst ontmoet op het toenmalige  CVP-...

De meerderheid wil via het parkeertarief “SHOP en GO” automobilisten voortaan 30’ gratis laten parkeren in  het hart van de stad: nog ee ns een rode loper voor keizer auto. Dat deze maatregel het  overbodige autogebruik zal aanwakkeren is duidelijk! Dat de voetganger en vooral de tweewieler hierdoor meer gevaar en minder comfort krijgt is...

“Groen is tevreden dat het stadsbestuur is ingegaan op onze vraag om advies in te winnen bij de Vlaamse bouwmeester omtrent de plannen voor het Esplanadeplein. Wij hadden uiteraard liever gezien dat de Vlaamse bouwmeester zich baseerde op een grondige studie van het lokale dossier in de plaats van op een telefoontje met mevrouw Van den Steen.”, aldus Groen-...

Opheldering geurginder

Begin deze maand was Aalst nog eens prominent aanwezig in de nationale media, helaas wel voor een onfrisse reden. Een onverklaarbare stank kwam gedurende dagen uit de riolering en tot op heden blijft dit zaakje 'stinken'. Hoe zit het nu, bijna een maand verder, met het onderzoek? Het heeft maar liefst vijf (!) dagen geduurd eer er officiële...

Het braakliggend terrein tussen de Ledebaan & Cesar Haeltermanstraat is de perfecte locatie voor een nieuw stadspark. “We geloven dat we samen met de omwonenden, eigenaar en de stad dit terrein kunnen ontwikkelen tot een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt”, zegt Groen voorzitter Lander Wantens.

Het braakliggend terrein is 2 ha groot en reeds...

De Aalsterse Groen-fractie wil bij Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck advies inwinnen over het Esplanadeplein. Er is heel wat discussie over de vooropgestelde bouw van een nieuwe ondergrondse parking aan het Esplanadeplein. “Daarom dat we als Groen voorstellen om hieromtrent een extern, neutraal en vooral deskundig advies in te winnen”, zegt voorzitter Lander...

We proberen onze standpunten zo vaak mogelijk via deze weg met jullie te delen en toe te lichten. Hier volgen onze belangrijkste reacties bij de agendapunten van de gemeenteraad van april 2017. De agenda en verslagen van de gemeenteraad kan u steeds raadplegen op https://www.aalst.be/stadsbestuur/samenstelling/gemeenteraad?datum=25-04...​

Openbaarheid van bestuur 

Groen...

Big Jump is een Europese actie om de eis voor gezonde, propere rivieren kracht bij te zetten.
In Aalst maken vele tientallen bekende en minder bekende mensen graag hun Grote Plons, al dan niet verkleed. Ambiance verzekerd !

​Spring mee in het water om 15u aan de Jachthaven van Aalst.
 

Pagina's