Onze mensen

Lander Wantens

Lander Wantens is met zijn 25 jaar zeer jong voorzitter geworden. Ondanks zijn jonge leeftijd verbaast hij om zijn daadkracht, engagement en verbindende stijl. Lander is een echte sociale groene: zijn opleiding  Milieuzorg , zijn job bij Ovam, zijn engagement voor Climate Express, als trekker van Aalst Boomt enz.  In zijn vrije tijd trekt hij er het liefst met de fiets op uit. Lander: "Graag zou ik met Groen mee het Aalsters beleid bepalen, waar onze Groen-thema's meer voorrang krijgen en onze actiepunten verwezenlijkt kunnen worden. Ook wil ik werken aan een sterke Groen-afdeling met tal van enthousiaste vrijwilligers".

 

Luc was in 1988 het eerste gemeenteraadslid voor Agalev in Aalst. Sindsdien is hij steeds actief gebleven in Groen Aalst. Luc is een drijvende kracht achter de Oxfam wereldwinkel. Luc wil verder streven naar een veilige mobiliteit, vooral voor jonge en oudere inwoners; groene en gezonde ontmoetingspleinen met speelmogelijkheden voor de kinderen; wijkcentra waar diensten kunnen worden verleend dicht bij de mensen en mogelijkheden tot integratie en waardering voor alle Aalstenaars. 

 

Dirk Blendeman is een sociaalgeëngageerde leraar uit Herdersem. Hij was er al bij toen Groen nog Agalev heette. Dirk is ook actief als bestuurslid en afgevaardigde bij ACOD Oost-Vlaanderen. Als streekgids kent hij Aalst en omstreken als de beste.  Dirk: "Nu meer dan ooit is Groen in Aalst nodig om een tegengewicht te bieden tegen het heersende rechtse denken dat geen oog heeft voor het belang van de natuur en diegenen die uit de boot vallen in Aalst."

Ingrid is en zeer geëngageerde lerares uit Aalst. Ze is de bezielster van de actiegroep "Red de Molenkouter". Ze staat o.a. mee aan de wieg van de actie Dag van de trage weg Hofstade-Molenkouter en een buurtfeest. Haar interesses zijn de natuur, het dierenwelzijn, behoud van groene ruimtes en de problematiek rond wateroverlast. Ingrid is daarnaast een rasechte carnavalist, muziekliefhebber en een gepassioneerde fotografe. "Ik wil graag een frisse en positieve wind laten waaien door het Aalsterse groene landschap. We moeten samenwerken aan een sociaal, gezond en menselijk beleid."

Patrick woont met zijn gezin in Erembodegem en werkt als manager van de Belgische tak van een multinational. Naast zijn drukke baan kan hij zich verliezen in een goed boek en is hij een fervent hobbykok en -brouwer.  Patrick: "Ik wil dat Aalst niet alleen in woorden maar vooral in daden een 'warme' gemeente is. Ik hoop dat Aalst een ambitieus, duurzaam mobiliteitsplan kan ontwikkelen en dat we in Aalst resoluut kiezen voor een duurzame levenswijze op alle vlakken."

Annelies is afkomstig uit Oostende maar woont meer dan 10 jaar met haar gezin in Aalst. Ze werkt als studentenbegeleider in het hoger onderwijs en als psychotherapeut. Haar bezorgdheid gaat vooral uit naar behoud en uitbreiding van Aalsterse natuur en de slimmere inrichting van de openbare ruimte. Voor haar 2 kinderen strijdt ze mee voor een duurzame, veilige mobiliteit.

Sonja woont in Aalst en is alleenstaande mama en ondertussen ook oma. Sonja: “Ik zou heel graag meewerken aan een betere verdraagzame en veilige wereld waarin mijn kleinkinderen zonder angst kunnen opgroeien. Meer verdraagzaamheid en samenhorigheid lijken me dan ook meer dan ooit nodig te zijn. Ik wil niet langer aan de zijlijn staan maar me daadwerkelijk inzetten.” 

Kim haar engagement voor Groen begon in 2012, in de aanloop naar de lokale verkiezingen. Met veel plezier werd ze Hierna werd ze vertegenwoordiger voor Groen in de Adviesraad van het Feestcomité. In 2014 werd ze de enthousiaste voorzitter van Jong Groen Aalst.
Na de verkiezingen van 2014 werd ze verkozen als lid van de Politieke Raad van Groen nationaal. Bij Groen Aalst is ze vooral bezig met het organiseren en coördineren van acties en campagnes.  Kim wil onze standpunten zichtbaar maken en terug een beetje 'goesting', hoop en positiviteit brengen in de politiek. Want het kan anders!
Door gezondheidsproblemen blijft Kim voorlopig wat minder actief, maar ze kan amper wachten tot wanneer ze zich terug volop kan inzetten voor meer Groen in Aalst.

 

Andreas is bij de Aalstenaar zeker geen onbekende. Als huisarts geeft hij betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg.
Voor Groen Aalst is hij sinds 2012 jaar een hoorbare stem in de gemeenteraad. Door zijn ervaring in het Aalsterse welzijnswerk en in de politiek, kan hij bogen op een grote dossierkennis.
Een klimaatbewust mobiliteitsbeleid, het effectief vergroenen van de  ganse  stad, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg, effectieve en emancipatorische  armoedebestrijding, betaalbare huurwoningen en actieve vredespolitiek met absoluut respect voor ieders mensenrechten, zijn de  belangrijkste thema’s waar hij met veel vuur en overtuiging zijn vrije tijd aan besteedt.

Fatma Yildiz volgt sinds september 2016 Nancy Elonga op als gemeenteraadslid. Fatma is 50 jaar en alleenstaande mama van 3 kinderen. Ze is van Turkse origine en woont 40 jaar in Aalst. Ze werkt als ambtenaar in Brussel en studeert binnenkort af als bachelor in de gezinswetenschappen. Fatma zette zich als vrijwilliger in voor Aalsterse verenigingen waar armen het woord nemen.  Fatma: "Ik wil er zijn voor mensen die in deze maatschappij uit de boot vallen.  Mensen voor wie het door ras, taal, financiële toestand niet mogelijk is om op een menswaardige manier in deze maatschappij te kunnen leven.  Voor hen wil ik een meerwaarde betekenen."
 

Ingmar Baeyens is vandaag als maatschappelijk assistent verbonden aan OCMW Gent waar hij werkt met vluchtelingen maar is in Aalst natuurlijk vooral gekend voor zijn eerdere professionele engagementen als coördinator van de voedselbedeling 'Teledienst' en als huurdersondersteuner bij sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco. Daarnaast gaf hij pas recent de fakkel door als voorzitter van Jeugdhuis Ypsilon en was hij jarenlang actief bij Chiro Maeva. Diversiteit, armoedezorg en jeugdwerk zijn dus kernthema's. Ingmar is pas vader geworden en woont met zijn gezin op den Arend.