Over ons

Sinds maart 2016 startte Groen Aalst met een nieuwe, sterk verjongde bestuursploeg. Samen vormen we een hechte groep die positieve voorstellen en begeleidende acties op touw zetten.  We willen bouwen aan een betere stad waar plaats in voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of overtuiging. 
Wil je ons beter leren kennen? Neem dan een kijkje op de pagina Onze mensen

Tijdens de algemene vergadering van 28 februari 2016 beslisten de leden van Groen Aalst om te focussen op de thema's duurzame mobiliteit, klimaatneutrale stad, ruimte voor jeugd, solidair sociaal beleid en sterke lokale economie. 

 

Duurzame mobiliteit 
We willen werken aan een stad waar we het STOP-principe toepassen, fietsers en voetgangers krijgen veel meer plaats. We streven naar beter en meer openbaar vervoer, naast slimme parkeeroplossingen aan de rand van het centrum. Veiligheid voor de schoolgaande jeugd is een prioriteit. 

 

Klimaatneutrale stad 
We streven volop naar een CO2-neutrale stad, waar we niet langer mijlen ver achterop hinken maar eerder het voortouw nemen. We willen een geëngageerde opvolging en uitvoering van het Burgemeestersconvenant.   We willen meer aandacht voor biodiversiteit: meer geur, kleur en leven, door aanplant groen in de stad, daktuinen, geveltuinen, volkstuinen… Bestaande Aalsterse natuurgebieden moeten beschermd én uitgebreid worden. 

 

Ruimte voor jeugd 
We willen meer ruimte en middelen geven aan de Aalsterse jeugd. We willen meer autoluwe speelstraten zodat de kinderen weer veilig buiten kunnen spelen. Meer natuurlijke en speelvriendelijke parken en bossen. Degelijke lokalen voor iedere jeugdbeweging. Betaalbare fuifzalen voor iedereen. 

 

Een solidair sociaal beleid
Een kwaliteitsvol en betaalbaar woonbeleid is een prioriteit. Vooral voor wie een bepaalde tijd hiervoor de hulp van de gemeenschap nodig heeft. We willen het lokaal welzijnsbeleid verder uitbouwen. We willen inburgeringskansen geven aan nieuwkomers en hen de mogelijkheid bieden om een menswaardige toekomst op te bouwen. 

 

Versterken lokale economie
Ook willen we tot slot de lokale Aalsterse economie stimuleren & versterken. Lokale kleinhandel promoten, ons winkelhart versterken en verder opwaarderen. We geloven in de korte keteneconomie en beloftevolle ecologische ondernemingen. Lokale landbouw en ambachten verdienen meer aandacht. Daarnaast willen we ook solidair zijn met producenten in het Zuiden.

 

Ons volledige programma (Gemeenteraadsverkiezingen 2012) lees je hier.